Panorame naselja Fonovići

 

Pogled sa Dugog Dolčića S teleobjektivom Pogled s brega prema Rijeci Pogled u predvečerje
Dolac Gumno Prema Šimunima i Jurkovcima Pogled s istočne strane
Fonovići sa Sadića Zimska idila Ulaz u Fonoviće Tornica
Kuća Zahtila Lastavice Fonovići sa Sitidrasa Fonovići s mora
Kuća Kerševani Šterna Veli grm Ovce na ispaši

 

 

 

 

 

 

 

 

web master m. fonovic  Copyright © 2006 American Image Press U.S.A.  All rights reserved.