Program GeoGebra je matematički softver koji povezuje geometriju,
algebru i analizu. Razvio ga je Markus Hohenwarter na Sveučilištu u
Salzburgu za poučavanje matematike u školama.

Napomena: Geogebra za prikaz interaktivnih crteža koristi Javu. Da biste pripremili svoje računalo za uspješan rad s Java apletima pročitajte ove upute

Na CD-u su primjeri koji će vam dočarati zanimljiv svijet geometrije uz uporabu programa GeoGebra:
Mjerimo Hrvatsku (duljina dužine)   Polovište i simetrala dužine (4)
         
Mjerenje kutova   Zajednički most (simetrala dužine)
         
Biljar   Osna simetrija (4)
         
Vrste trokuta   Četverokuti (4)
         
Površina trokuta      
Želite li bolje upoznati GeoGebru i naučiti stvarati svoje vlastite primjere, pročitajte kratki priručnik