Opseg i površina pravokutnika

Opseg pravokutnika je zbroj duljina svih stranica. Kako su nasuprotne jednake to znači da je formula za opseg pravokutnika O = 2a + 2b. Tako pravokutnik u apletu ima opseg O = 2*5 + 2*3 = 16.

Površina pravokutnika je broj koji nam kazuje koliko jediničnih kvadratića "pokriva" taj pravokutnik. Brojanjem vidimo da je to 15, ali smo to mogli dobiti i množenjem 5 stupaca s 3 retka, odnosno duljina puta širina pravokutnika. Znači formula za površinu je P = ab.

Žao mi je ali aplet se ne može pokrenuti. Molim provjerite je li Java 1.4.2 (ili novija) instalirana i aktivirana. (Kliknite ovdje i instalirajte Javu sada)
Izrađeno GeoGebrom

A sada idemo na vježbu. Najprije klikni na:

Upiši površinu P =

Upiši opseg O =

Crtanje pravokutnika

Površina pravokutnog trokuta