Trigonometrija pravokutnog trokuta

Za učenike drugog razreda

Pravokutan trokut znamo konstruirati ili izračunati njegove stranice, površinu, a ponekad i neke elemente. Izračunavanjem kutova ili iz kutova stranica za sada ne znamo, a ljudi su još davno pomoću kutova određivali svemirske udaljenosti.

Trigonometrija je posebna grana matematike. Dolazi od riječi trigonom (trokut) i metron (mjera). Elemente trigonometrije nalazimo u starogrčkoj matematici. Razvija se u indijskoj i arapskoj matematici, a do 15. stoljeća prelazi u Europu gdje doživljava procvat.

 

© Šime Šuljić, 2005

Kreni4